Công văn 187 cho HS nghỉ học
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 26
Số lượt truy cập: 1990291
QUANG CÁO
Tên tài liệu Download
CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_năm_học_2017-2018.pdf
CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_năm_học_2017-2018.pdf
CV_145_huong_dan_xep_thi_duA_truong_THCS.doc
CV_745_HD_thuc_hien_cac_hoi_thi_cap_THCS.pdf
CV_748_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_to_chuc_HDPD_cac_cap.doc
CV_814_HD_to_chuc_hoi_thi_KHKT_danh_cho_HS_TrH.rar
CV_1130_to_chuc_phat_dong_Ngay_nong_thon_moi.rar
KH_932_to_chuc_hoi_thi_GVDG_THCS_huyen.doc
KH_2086_to_chuc_tuan_le_huong_ung_hoc_tap_suot_doi_2017.pdf
QD_656_phan_cong_trach_nhiem_LD_CB_CV_Phong_GD.pdf
QD_664_cong_nhan_va_cap_GCN_ket_qua_BDTX_CBQL-GV_nam_hoc_16-17.rar
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018.pdf
TB_1863_ket_qua_lay_phieu_danh_gia_doi_voi_hieu_truong.pdf
TB_du_kien_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_doi_voi_VC
CV số: 1049/GD&ĐT-THCS
Công văn sô 1048/GD-ĐT - THCS
CÔNG VĂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015
CÁC HỘI THI TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN BDTX 2014 - 2015
CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
CÔNG VĂN 770 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC Ngày 11 tháng 10 năm 2013
CÁC HỘI THI TRONG NĂM
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Tấn Dùng - HT
Nguyễn Tấn Dùng - HT
Đinh Thị Mỹ Lệ - QTM
Đinh Thị Mỹ Lệ - QTM
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS SEN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3502210 * Email: thcssenthuy@lethuy.edu.vn