Công văn 187 cho HS nghỉ học
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 33
Số lượt truy cập: 1990291
QUANG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_năm_học_2017-2018.pdf
CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_năm_học_2017-2018.pdf
CV_145_huong_dan_xep_thi_duA_truong_THCS.doc
CV_745_HD_thuc_hien_cac_hoi_thi_cap_THCS.pdf
CV_748_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_to_chuc_HDPD_cac_cap.doc
CV_814_HD_to_chuc_hoi_thi_KHKT_danh_cho_HS_TrH.rar
CV_1130_to_chuc_phat_dong_Ngay_nong_thon_moi.rar
KH_932_to_chuc_hoi_thi_GVDG_THCS_huyen.doc
KH_2086_to_chuc_tuan_le_huong_ung_hoc_tap_suot_doi_2017.pdf
QD_656_phan_cong_trach_nhiem_LD_CB_CV_Phong_GD.pdf
QD_664_cong_nhan_va_cap_GCN_ket_qua_BDTX_CBQL-GV_nam_hoc_16-17.rar
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018.pdf
TB_1863_ket_qua_lay_phieu_danh_gia_doi_voi_hieu_truong.pdf
TB_du_kien_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_doi_voi_VC
CT_19_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_ANTT_dip_tet_nguyen_dan_2018
CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_năm_học_2017-2018
CV_145_huong_dan_xep_thi_dua_truong_THCS
CV_745_HD_thuc_hien_cac_hoi_thi_cap_THCS
CV_748_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_to_chuc_HDPD_cac_cap
CV_813_quan_ly_thuc_hien_day_them_hoc_them_2017-2018
CV_814_HD_to_chuc_hoi_thi_KHKT_danh_cho_HS_TrH
CV_1130_to_chuc_phat_dong_Ngay_nong_thon_moi
HD_250_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_giao_duc.pdf
KH_05_phat_dong_phong_trao_thi_dua_bao_dam_TTATGT
KH_2086_to_chuc_tuan_le_huong_ung_hoc_tap_suot_doi_2017
QD_656_phan_cong_trach_nhiem_LD_CB_CV_Phong_GD
QD_664_cong_nhan_va_cap_GCN_ket_qua_BDTX_CBQL-GV_nam_hoc_16-17
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018
TB_1863_ket_qua_lay_phieu_danh_gia_doi_voi_hieu_truong
TB_du_kien_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_doi_voi_VC[1] 2 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Tấn Dùng - HT
Nguyễn Tấn Dùng - HT
Đinh Thị Mỹ Lệ - QTM
Đinh Thị Mỹ Lệ - QTM
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS SEN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3502210 * Email: thcssenthuy@lethuy.edu.vn