THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 33
Số lượt truy cập: 2976889
QUẢNG CÁO
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 2/2024 4/24/2024 8:38:18 AM

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS SEN THỦY 

    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 2

 

Chương trình phát thanh măng non của Liên đội trường THCS Sen Thủy xin thân ái kính chào quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn!

Xin kính mời quý thầy cô giáo và các bạn cùng nghe buổi phát thanh măng non hôm nay với nội dung: Tháng 2 sôi nổi hoạt động học tập với chủ điểm “Em là mầm non của Đảng”.

Bài phát thanh măng non của chúng ta có 2 phần:

                       Phần 1: Điểm tin liên đội.

                       Phần 2: Chuyên mục

Trong buổi phát thanh hôm nay, mời các bạn cùng Măng Non chúng mình đến với phần “Điểm tin liên đội”.

I. ĐIỂM TIN LIÊN ĐỘI:

          Trong tháng 1 vừa qua, Liên đội tổ chức các hoạt động tuyên truyền 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024) đến toàn bộ các bạn đội viên trong Liên đội bằng các hình thức thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, thông qua chương trình phát thanh măng non của Liên đội, thông qua các giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, truyền thống hào hùng của dân tộc, của nhân dân ta.

          Tổ chức Lễ trưởng thành cho 92 đội viên lớn tuổi, tiến hành công nhận 92 đội viên trưởng thành là Hội viên hội LHTN Việt Nam.

Đã tiến hành làm lễ sơ kết công tác đội học kỳ 1 cho toàn thể các bạn đội viên, đánh giá công tác Đội trong học kỳ 1, xếp loại thi đua của các chi đội, kết quả có 5/10 chi đội đạt danh hiệu chi đội Vững mạnh xuất sắc, 2 chi đội xuất sắc được khen trong các phong trào hoạt động bề nổi của Liên đội.

Phần “Điểm tin liên đội” của chúng mình đến đây là hết rồi. Măng Non xin cùng các bạn đến phần “Chuyên mục”!

II. CHUYÊN MỤC:

Các bạn thân mến!

Ở phần đầu của “Chuyên mục” chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ngày thành lập Đảng 3/2 nhé.

Các bạn thân mến! Trong không khí cận kề của những ngày tháng 2 sắp tới. Toàn Đảng - toàn dân chúng ta đang nô nức đón xuân và kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Trong chương trình phát thanh hôm nay Măng non sẽ giới thiệu với tất cả đội viên chúng ta về Lịch sử ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhé.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và hi sinh, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại làm cho đất nước, xã hội và con người Việt Nam ngày càng đổi mới sâu sắc.

Năm 1858 trong bối cảnh các nước tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, thực dân Pháp xâm lược nước ta và từng bước thiết lâp chế độ thống trị tàn bạo trên đất nước ta. Với tấm lòng yêu nước các thế hệ nhân dân ta đã đứng dậy đấu tranh mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên vì chưa có đường lối và tổ chức lãnh đạo đúng đắn nên các phong trào đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước cũng như các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản đều thất bại. Từ sự thất bại không tránh khỏi của các phong trào chống Pháp do các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản lúc đó, dân tộc ta đã hướng đến con đường cứu nước mới. Chính lúc dân tộc Việt Nam cần một đường lối chính trị đúng đắn, một đội tiên phong dẫn đường, một bộ tham mưu lãnh đạo thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Có thể nói, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là do thời đại, do giai cấp và dân tộc quy định.  Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã xác định: Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Ngay khi vừa mới ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai. Qua 15 năm lãnh đạo cách mạng, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng ta lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn.Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai thối nát tồn tại trong gần một thế kỷ. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công- nông đầu tiên ở Châu á. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập tự do, dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Vừa mới ra đời được một thời gian ngắn, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã phải đối mặt với ba thứ giặc hung dữ: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Giữa tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, từ 2/9/1945 đến 19/12/1946, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng chèo lái đất nước chống lại 3 thứ giặc, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ gian khổ. Chín năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mạnh là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, dân tộc ta đã giành chiến thắng vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (tháng 5/1954). Chiến thắng này mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân.Đánh giá ý nghĩa thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm là đất nước tạm chia làm hai miền với hai chế độ chính trị- xã hội khác nhau. Con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam như Đảng ta xác định là tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: vừa tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững mạnh của cách mạng cả nước vừa tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà.Trong cuộc đọ sức quyết liệt này, đế quốc Mỹ đã huy động và sử dụng một lực lượng quân sự và phương tiện chiến tranh khổng lồ hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng nước ta. Song, trải qua 21 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường, lại được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

         Thắng lợi oanh liệt mùa xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước; bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới- thời kỳ độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

         Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam có những thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là nền kinh tế nước ta chủ yếu là sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề. Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động luôn tìm mọi cách phá hoại. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã và đang trải qua nhiều diễn biến phức tạp; Chủ nghĩa xã hội thế giới gặp phải những khó khăn, thử thách lớn, lâm vào khủng hoảng, thoái trào, đặc biệt là sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Quá trình đó đã tác động, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

        Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (12/1986) đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích rõ những sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2.000 và nhiệm vụ kinh tế- xã hội 5 năm 1991- 1995, cụ thể hóa hơn nữa đường lối đổi mới ở nước ta. Năm 2011, trong tình hình đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi) đã được thông qua, định hình rõ nét mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Đó là sự nỗ lực phi thường của toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chặng đường vẻ vang 93 năm Đảng ta đã trải qua những tên gọi khác nhau:

- Ngày 03/02/ 1930 Đảng thành lập với tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tháng 10/ 1930 tại Hội nghị lần thứ nhất của BCH TW Đảng đã đổi tên Đảng từ Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Tháng 3 năm 1938, Hội nghị Trung ương do Hà Huy Tập chủ trì họp ở Hóc Môn, Sài Gòn đã đổi tên Mặt trận là Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương

        - Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để giấu sự liên hệ cộng sản với nhà nước mới thành lập, lấy tên gọi mới là Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương
          - Tháng 2 năm 1951 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III đã quyết định lấy tên là Đảng Lao Động Việt Nam.

         - Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được tổ chức vào năm 1976 sau khi chấm dứt chiến tranh cho đến nay, tên Đảng được đổi lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Mặc dù trải qua nhiều tên gọi khác nhau nhưng 93 năm qua Đảng vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo của mình. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử của Đảng là một pho tượng bằng vàng và thật đúng như Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”

Các bạn thân mến, chương trình phát thanh  măng non của chúng mình đến đây là hết rồi. Cám ơn quý thầy cô giáo và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

 

Nơi nhận:                        DUYỆT CỦA BGH          TPT ĐỘI                      

- BGH nhà trường(báo cáo) Hiệu trưởng                                         

- Đội THMN LĐ (t/h);                                    

- Đăng trang web                                                                                        

- Lưu hồ sơ Đội.            Dương Thị Thu Hương    Thân Trọng Thành

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Dương Thị Thu Hương
Dương Thị Thu Hương
Hiệu trưởng - 0942842370
Đinh Thị Mỹ Lệ
Đinh Thị Mỹ Lệ
Admin - 0376663787
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3502210 - Email: thcssenthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com