THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 57
Số lượt truy cập: 2209207
QUANG CÁO
Huyện Lệ Thủy đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài 16/12/2009 10:57:36 SA
Đẩy mạng công tác khuyến học khuyến tài vừa là một nhiệm vụ cấp bách, vừa là một yêu cầu chiến lược, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của nền giáo dục nước nhà, quyết định thành công của sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta, của quá trình đưa nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế tri thức, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái như Bác Hồ hằng mong muốn, đưa xã hội Việt Nam thành một xã hội trí tuệ, hiện đại, hội nhập kinh tế thế giới.

Nhiệm vụ trọng tâm của phong trào khuyến học khuyến tài là làm cho mọi người từ trẻ đến già đều thấy cần phải học và học suốt đời, xem học tập là một nhu cầu của cuộc sống, như cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Cần tạo môi trường học tập đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập ban đầu và học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi và cả người cao tuổi, mọi ngành nghề, mọi trình độ, trong đó đặc biệt chú ý nhu cầu học tập của người cao tuổi, người bị khuyết tật, người bị thiệt thòi về giáo dục và có thể học ở mọi nơi (tại trường, tại nơi làm việc, tại nhà...), mọi lúc, học bằng nhiều cách: trên lớp, học từ xa qua phát thanh, truyền hình, học trên máy tính, trên mạng, hội nghị, hội thảo, trò chơi... theo nguyên tắc tự học là chính.

  Các cấp Hội phải đổi mới phương thức hoạt động và  hết sức tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng trong mọi lúc, mọi nơi trong công tác khuyến học khuyến tài. Phải kiên trì và tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp và công tác khuyến học khuyến tài. Coi đây là bài học kinh nghiệm cho sự thành công trong quá trình triển khai các chương trình khuyến học. Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền giáo dục hội viên, nhân dân để nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh  khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

  Không ngừng phát triển tổ chức Hội Khuyến học đến tận cơ sở, về tận các cộng đồng dân cư, các tổ dân cư. Đẩy mạnh việc triển khai chủ trương xã hội hoá giáo dục, xây dựng XHHT theo tinh thần vừa coi trọng phát triển giáo dục trong các nhà trường vừa coi trọng phát triển các hình thức giáo dục ngoài xã hội.

 Phát triển nhanh các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở bằng cách mở rộng các Chi hội thôn, bản, các tổ Khuyến học tại các địa bàn dân cư, GĐHH, DHKH. Trên cơ sở đó mà kết nạp đông đảo hội viên; Kết nạp đến đâu thì vận động thu hội phí, phát thẻ Hội viên đến đó để tăng thêm ý thức Hội viên. Coi trọng tiêu chí mỗi thành viên trong gia đình phải có chương trình học tập phù hợp  trong bình xét GĐHH.

  Chú trọng xây dựng các tổ chức Hội Khuyến học trong các nhà trường, trung tâm giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang...Thông qua tổ chức Công đoàn để xây dựng cho hội khuyến học ở các đơn vị, nhà trường. Tích cực vận động cán bộ, CNVC lao động trở thành Hội viên Khuyến học.

 Trên cơ sở phát triển sâu rộng tổ chức Khuyến học mà tiến hành cuộc vận động xã hội hoá giáo dục, xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài: Toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục ngoài xã hội. Toàn dân thực hiện quyền được học hành tại các cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng mô hình một xã hội học tập từ cơ sở.

  Cùng với việc mở rộng về số lượng phải coi trọng phát triển theo chiều sâu các phong trào khuyến học khuyến tài; Coi trọng chất lượng và hiệu quả của các phong trào giáo dục trên địa bàn, chú trọng đưa hoạt động Khuyến học đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, tác động tích cực đến phong trào giáo dục huyện nhà.

 Chú trọng đầu tư có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Phối hợp với ngành Giáo dục, các nhà trường và Hội cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục đạo đức học sinh, bảo vệ môi trường, chống các hiện tượng tiêu cực trong dạy và học, thi cử và kiểm tra đánh giá; Chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 

 Vận động toàn thể nhân dân, các lực lượng xã hội tích cực đóng góp công sức xây dựng  trường lớp ngày càng khang trang, tạo điều kiện cho nhà trường dạy học có chất lượng. Ra sức củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS đẩy mạnh tiến độ THPT ở những nơi có điều kiện.  Động viên khuyến khích việc học tập của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi cơ nhỡ; tích cực phối hợp với các đoàn thể khác cùng nhà trường chống lưu ban bỏ học;

 Phối hợp với ngành Giáo dục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên để duy trì hoạt động của "Trung tâm học tập cộng đồng" ở các xã, mở rộng các hình thức học tập cộng đồng tại các thôn, bản  với nhiều nội dung học tập phong phú, đa dạng thích hợp với mọi đối tượng dân cư. Tập trung củng cố các trung tâm đã thành lập, làm cho các TTHTCĐ thực sự hoạt động có hiệu quả, mang lại niềm tin cho nhân dân.

  Đưa cuộc vận động xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng học Khuyến học" thành nội dung hoạt động quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài của Hội. Làm cho cuộc vận động trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi về tận các thôn, bản, các tổ dân cư; đến tận các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị vũ trang,...Để cho ngày càng có nhiều gia đình nông dân hiếu học, gia đình công dân hiếu học, gia đình quân nhân, gia đình công chức hiếu học,...Gắn phong trào xây dựng  GĐHH, DHKH với cuộc vận động xây dựng các cụm dân cư văn hoá, làng văn hoá, gia đình văn hoá; gắn với các chương trình xoá đói giảm nghèo, phát triển nghề truyền thống, giải quyết công ăn việc làm, phát triển sản xuất... ở mỗi địa bàn dân cư.

Nhiệm vụ quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài là phải tiếp tục vận động xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ có hiệu quả cho việc mở rộng phong trào khuyến học. Phát triển quỹ khuyến học, đây là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng tỷ trọng giữa khuyến học với khuyến tài; chú trọng tiếp sức cho đối tượng nghèo học giỏi.

 Tiếp tục thực hiện các hình thức vận động xây dựng quỹ đã làm trong mấy năm vừa qua, cần mở rộng diện huy động trong nhân dân, trong các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Chú ý vận động các đối tượng gia đình, khá giả, các doanh nghiệp lớn, kinh doanh giỏi ủng hộ quỹ. Mở rộng mối quan hệ với các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội ở tỉnh ngoài, các tổ chức nhân đạo từ thiện trong nước và Quốc tế để tranh thủ các nguồn tài trợ.

 Khuyến khích việc phát triển Quỹ khuyến học riêng trong từng gia tộc, dòng họ, từng cộng đồng dân cư để hỗ trợ kịp thời, động viên kịp thời những học sinh giỏi, những tài năng trẻ đã cống hiến cho cộng đồng.

   Phát triển mạnh các hình thức học bổng, các hình thức đỡ đầu học tập của các gia đình khá giả, của các cơ quan, doanh nghiệp đối với học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật vươn lên trong học tập, đạo đức tốt..

  Tăng cường tham mưu, tư vấn của các cấp Hội cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về các chương trình phát triển giáo dục, xây dựng mô hình XHHT ở địa phương và cơ sở. Chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng vàc chính quyền các cấp để cấp Đảng và chính quyền có chủ trương kịp thời, có chế độ chính sách thích hợp giúp cho công tác khuyến học phát triển đúng hướng.

  Chủ động  thực hiện mối quan hệ phối hợp liên kết với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong hoạt động khuyến học, xây dựng XHHT, thu hút các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học hoặc tiến hành những hoạt động có tính khuyến học, thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác khuyến học.

 Đối với ngành Giaos dục, tạo được sự phối hợp, gắn kết giữa các cấp Hội với ngành GD nhằm trao đổi thông tin để có thêm hiểu biết về các chủ trương, chương trình dự án phát triển giáo dục từ trên đưa về; thông tin về tình hình phát triển giáo dục trong tỉnh và ở từng địa phương; thông tin về hoạt động khuyến học, phối hợp chặt chẽ với các trường học để quản lý học sinh học ở nhà...qua đó mà lựa chọn cái gì cần có sự phối hợp giữa ngành và Hội. Xây dựng kế hoạch phối hợp bằng các cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa hai bên để cùng thoả thuận thực hiện. Cùng phối hợp trong chức năng làm tham mưu tư vấn cho cấp ủy Đảng và chính quyền.

 Đối với các đoàn thể, các cấp Hội phải hết sức chủ động quan hệ mật thiết với UBMT TQVN các cấp để thông qua vai trò của mặt trận các chương trình khuyến học sẽ được lồng ghép thuận lợi, tự giác hơn vào các cuộc vận động chung do Mặt trận chủ trương.

Tích cực liên kết, phối hợp với các đoàn thể để đưa các chương trình khuyến học được lồng ghép vào chương trình hoạt động xây dựng XHHT. Câu lạc bộ của các đoàn thể; nhằm thu hút các lực lượng xã hội làm khuyến học, từ bước thực hiện xã hội hoá công tác khuyến học. 

  Chỉ đạo tốt việc tiếp nhận các loại học bổng, triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Các Hội Khuyến học tổ chức điều tra nắm chắc đối tượng những học sinh thuộc diện nghèo nhưng không có khả năng đi học để có biện pháp giúp đỡ; chăm lo thiết thực cho những học sinh khuyết tật được tham gia học tập, hoà nhập cộng đồng.Tiến hành phát động phong trào thi đua rộng rãi trong và ngoài nhà trường, tạo nên khí thế học tập trong học sinh và  nhân dân.

          Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam, đã nhấn mạnh trong bài nói chuyện tại Hội nghị BCH Hội Khuyến học lần VI: "Hội Khuyến học đã chọn hướng vận động "xây dựng XHHT từ cơ sở" làm mục tiêu chính cho các phong trào hoạt động. Cùng với đó là các phong trào "gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học" và xây dựng "Trung tâm học tập cộng đồng" - mô hình "hiện thực hóa" chủ trương xã hội học tập. Nguy cơ đầu tiên trong bốn nguy cơ mà Nghị quyết TW Đảng đã đề ra là nguy cơ tụt hậu. Để thắng nghèo nàn và lạc hậu thì chỉ có tri thức. Trí tuệ là hàng hoá mà mọi người có, càng bán ra thì càng giàu. Muốn đưa thế nước đi lên, phải tăng trình độ hiểu biết của nhân dân. Vì vậy, chủ trương phát triển xã hội học tập là đúng đắn. Phải làm sao đó cho không chỉ thanh niên mà người có tuổi cũng hào hứng tham gia học tập". 

          Lịch sử phát triển giáo dục đất nước ta từng trải qua nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động giáo dục trong nhân dân, nhằm phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội và văn hóa mỗi thời đại, phong trào khuyến học khuyến tài cũng không ngoài mục đích như thế. Mới ra đời, Hội khuyến học các cấp ở Lệ Thủy đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa và kết quả của nó hết sức lớn lao, góp phần phát triển giáo dục trên địa bàn huyện. Khuyến học khuyến tài là mặt trận mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tin rằng Lệ Thủy sẽ có thêm nhiều bài học về đẩy mạnh phong trào khuyến học trên điạ bàn huyện, nhằm góp phần tích cực vào công tác giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tạo nguồn lực lao động, phục vụ CNH,  HĐH đất nước.

Lệ Thủy, tháng 3 năm 2009

Hoàng Gia - Thư ký Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Tấn Dùng
Nguyễn Tấn Dùng
Hiệu trưởng
Đinh Thị Mỹ Lệ
Đinh Thị Mỹ Lệ
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS SEN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3502210 * Email: thcssenthuy@lethuy.edu.vn